Práce

Katarzyna Białoń : Dobrze cie widziec

Autor: Katarzyna Białoń
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Jan Brykczynski
Inventární číslo:
Rok: 2021

Kasia Białoń Rád tě vidím Výstavní soubor II 2020/2021 Dlouhodobě pozoruji přírodu a hledám pravidelně mezi extrémy, které vidím v moderním světě. Zajímá mě dialog přírody a civilizace, chtěl jsem vidět okamžik, kdy mezi nimi probíhá komunikace. Od roku 2020 se svět zpomalil, zlepšuje se kvalita ovzduší, pozitivní vliv na životní prostředí má snížení automobilové, letecké a námořní dopravy a snížení konzumerismu. Vidím naději, že se nám příroda blíží.