Práce

Monika Mieleszko : Země v demolici

Autor: Monika Mieleszko
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Każdy den jsme svedky zmen, ktere v krajine provadime. Lze predpokladat, że zmeny jsou stale dynamićtejśi, ale take pro danou krajinu stale zavażnejśi. Situace se tyka mest, jejich okrajovych ćasti a vesnic. Tam, kde se pośledni rada domu nedavno pfipojila k poli, na jehoż okraj se bliżili neosviceni jeleni, vznikaly behem par mesicu nove budovy. Tam, kde jeraby volne vypouśtely, je bahnite pole se suchym rakosim. Każdy chce mit naprosto vlastni pozemek. Każda tovama potfebuje jeśte vice teto zeme. Chtel jsem zdokumentovat zmeny, se kterymi se denne setkavam. Fotografie ukazuji jejich reflexi z hlediska individua!niho a globalnejśiho pristupu. V tomto cyklu premyslim, zda pri stavbe nebo pouźivani neprovadime - soućasne - proces nevratne demolice.