Práce

Natalia Sienkiewicz : Oheň

Autor: Natalia Sienkiewicz
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

V důsledku požáru přišel můj bratranec a jeho přítelkyně o byt, jehož součástí bylo umělecké studio. Od té chvíle jsem několik měsíců sledovala, jak se vyrovnávají s následky této katastrofy. Během našich setkání jsem často sáhla po fotoaparátu, který mimo jiné zaznamenával, jak se moji blízcí snažili distancovat od životní krize, které čelili. Nebyla to pro ně jednoduchá doba. Byli nuceni opustit svůj předchozí byt a ocitli se v úplně nových podmínkách. Chtěla jsem ukázat, jak surrealistická tato situace byla. O dva měsíce později vypukla v Evropě epidemie. Všechno se zdálo ještě neskutečnější. V tomto projektu se pro mě prvek ohně stal nejednoznačnou metaforou. Není to jen ničivá a temná síla, která způsobila katastrofu. Zároveň ji vidím jako symbol životní energie, kreativity a vášně.