Práce

Peter Drežík : Vymazané obce – Liptovská Mara

Autor: Peter Drežík
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

V roku 1969 sa definitívne rozhodlo o výstavbe vodného diela Liptovská Mara, ktoré malo čiastočne alebo úplne zatopiť územie trinástich liptovských obcí. V nasledujúcom roku sa začalo veľké sťahovanie obyvateľov obcí zo zátopovej oblasti. Ľudia sa v najväčšej miere presťahovali do Palúdzky, Demänovej, Liptovského Mikuláša či Ružomberka. Obce boli úradne zrušené 1. novembra 1971 a ich územia pričlenené k najbližším okolitým obciam. S napúšťaním vody do priehrady sa začalo koncom roka 1974.