Práce

Mgr. Michal Szalast : Aquanautica

Autor: Michal Szalast
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Veškerý život ve vesmíru je neoddělitelně spjat s cykličností. Zdá se, že život a smrt každou chvíli mění místo. Z tohoto pohledu se zdá, že celá planeta Země je živý organismus uzavřený v cyklech dne a noci, ročních dob nebo období hromadného vyhynutí. Soubor těchto fotografií ukazuje imaginární, ale očekávaný proces vyhynutí lidí v důsledku dlouhodobých povodní způsobených změnou klimatu. Pokud si chceme uvědomit, že Země je živý organismus, musíme vzít v úvahu, že naše lidské jednání může mít dopad na planetu, které ze zvyku říkáme naše matka.