Práce

David Macháček : Alžběta Jungrová

Autor: David Macháček
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo:
Rok: 2021

Práce popisuje, jak "se zrodila" fotografka Alžběta Jungrová. Text se soustředí na její dětství, rodinné zázemí a prostředí, ve kterém vyrůstala. Je to hledání životních okamžiků, které rozhodovaly o tom, že se Alžběta Jungrová stane respektovanou profesionální fotografkou. Předmětem práce není encyklopedické uspořádání jejího díla, ale je to sledování cesty od dětského přání být fotografkou až k jeho naplnění

David Macháček: Alžběta Jungrová (PDF soubor)