Práce

Mariana Špaková : Pavel Maria Smejkal

Autor: Mariana Špaková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Peter Korček
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

V mojej teoretickej bakalárskej práci zosumarizujem tvorbu súčasného slovenského fotografa a konceptuálneho umelca Pavla M. Smejkala. Autor vytvoril mnoho významných, u nás i v zahraničí oceňovaných prác, avšak ako umelec z východného Slovenska ostáva pre väčšinu umeleckého sveta neznámy. V tejto práci sa pokúsim predstaviť väčšinu jeho umeleckých – či už autorských, alebo kurátorských projektov. Zameriam sa nielen na osobnosť autora a jeho tvorivú činnosť, ale rozšírim pohľad na jeho život mimo umeleckej sféry, bez ktorej by jeho fotografické uvažovanie nemalo potrebné súvislosti.

Mariana Špaková: Pavel Maria Smejkal (PDF soubor)