Práce

Ivo Žídek : Životy pod rouškou

Autor: Ivo Žídek
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2021

Soubor fotografií raegující na aktuální situaci v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v rámci opatření boje proti nákaze koronaviry a následným onemocněním Covid-19. Autoři projektu vytvořili soubor portétu osob, které jsou v rámci preventivních opatření nuceni nosit ochranu dýchacích cest. Jde o soubor se sociologickým přesahem, v kterém portrétovaní odykrývají své soukromí a vyjadřují se k aktuální situaci. Rouška se stala fenoménem současnosti a není možné se ji vyhnout. Krátkým popisem vykládají svůj příběh a veřejnosti sdělují jakým způsobem jim nastalá situace změnila život jak v soukromí, tak i v pracovní činnosti. Portrétované osoby jsou vybrány jako vzorek prezentující společnost napříč věkem, pohlavím, sociální skupinou a vzděláním. Projekt byl zpracovám jako výstavní, ale následna spolupráce se zpravodajstvím ČT24 mu dala i podobu reportážní. Pod názvem Životy pod rouškou byl prezentován na webu ČT24 a v rámci vysílání Studia 6. Následný soubor byl poprvé vystavován pod záštitou Slezké univerzity, Institutu tvůrčí fotografie, České televize a Opavskou kulturní organizací v Opavě, v době koronavirový Všichni bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání a sociálního postavení spojuje v této době jedna věc. Neodmyslitelnou součástí našich životů se stala rouška. Více než dvacítka čechů napříč společností mluví o tom, co jim vzala, nebo dala nová životní situace. Karanténa a nošení roušky je pro mnoho lidí velkou komplikací v jejich životech. Práce, soukromí, výuka dětí, nebo obyčejný nákup má jiná pravidla, na které nebyl skoro nikdo připravený. Naopak pro někoho se současný stav stal novou výzvou. Vztahy, podnikání nebo řešení starých konfliktů dostalo nový rozměr. Unikátní projekt “Životy pod rouškou” nahlíží do soukromý osob, které by v běžné situaci zůstalo utajeno. Lidé v něm mohou nalézt svého souseda, kolegu v práci, člena rodiny, nebo sami sebe