Práce

Jiří Kroul : Nalezená zátiší v české fotografii

Autor: Jiří Kroul
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Votýpka
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 245/05
Rok: