Práce

Kateřina Selecká : ANDREJ BÁN

Autor: Kateřina Selecká
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo:
Rok: 2021

Bakalárska práca s názvom Andrej Bán – reportážny fotograf, má za cieľ priblížiť začiatky, pohnútky, vývoj a smer fotografickej tvorby jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských fotožurnalistov a dokumentaristov venujúcim sa konfliktným zónam vo svete a predovšetkým Balkánu, Andreja Bána. Do bakalárskej práce sa pokúsim vhodne implementovať aj pohľad A. Bána na súčasnú globálnu krízu fotožurnalistiky a jej aktuálne smerovanie na Slovensku. Práca poskytne aj prehľad jeho knižných publikácií, jeho ocenených fotoreportáží, ako i pôsobísk v rámci slovenskej a českej mediálnej scény. Zdrojom informácií a materiálov je séria osobných rozhovorov s A. Bánom, práca s archívom, knižné publikácie autora a internet.

Kateřina Selecká: ANDREJ BÁN (PDF soubor)