Práce

Kateřina Selecká : JA NE II.

Autor: Kateřina Selecká
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Moja sestra Janka začala trpieť ochorením, ktoré bolo omnoho neskôr špecifikované ako „niečo z oblasti schizofrénie, doplnené depresiou“, okolo 20 roku života. Janku fotograficky dokumentujem od roku 2015, kedy bolo jej ochorenie naplno rozbehnuté. V druhom ročníku na ITF som o Janke spracovala publikáciu na tému sociálny dokument. V tejto druhej verzii knižky sa snažím pracovať s rôznymi aspektami fotografií (veľkosť, umiestnenie na strane, vizualita) tak, aby sa divák sám snažil odhalil príbeh na pozadí. Prečo sa rytmus fotografií mení? Prečo prázdne strany? Čo znamená hlava medúzy? Pracovala som zväčša s archívom, fotografie sú doplnené autentickými úryvkami z listov, ktoré mi sestra písala do zahraničia, kde som často bola počas rokov, keď u nej ochorenie prepuk(a)lo. Na súbor vrhá jasnejšie svetlo až text v závere knižky, ktorý objaví pozorný divák/čitateľ.