Práce

Zuzana Malina Černohousová : FOTO - GRAFIE BEZ TVÁŘE PHOTO - GRAPHY WITH UNSEEN FACES

Autor: Zuzana Malina Černohousová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2021

Tato práce je začátkem mého zkoumání fenoménu skrytého obličeje ve fotografické tvorbě od jejího počátku až po fotografii současnou. Zaměří se na techniky, jimiž se tohoto jevu záměrně či náhodně dociluje, význam, který může autor zamýšlet nebo divák prožívat a filozoficko-teoretické uvažování o daném fenoménu, jež nabízí otázku, jaký je rozdíl v prožitku diváka u fotografie, na níž je tvář utajněna, skryta, oproti prožitku té samé fotografie s tváří zachycenou a rozpoznatelnou. Jaký je význam a symbolika, jak se dotýká tématu identity, v neposlední řadě také aktuálně souvislost jevu fotografie bez tváře s pandemii Covid-19. Cílem je také představení nejzajímavějších souborů s tímto efektem v rámci Evropy, především pak ve Střední Evropě.

Zuzana Malina Černohousová : FOTO - GRAFIE BEZ TVÁŘE PHOTO - GRAPHY WITH UNSEEN FACES (PDF soubor)