Práce

Maciej Iwaniszewski : FOTOGRAFIE JAKO NÁSTROJ INTERVENCE DO MĚSTSKÉHO PROSTORU V POLSKU PO ROCE 2000

Autor: Maciej Iwaniszewski
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Rafał Milach
Inventární číslo:
Rok: 2021

Fotografie od počátku byla uměním neodmyslitelně spjatým s městy. S rozvojem městských diskurzů a novým myšlením o městě, urbanismu, městském plánování a sociálních praktikách, se ve druhé polovině 20. století tato forma vyjádření stala prostředkem, který se podílel na formování veřejného prostoru. Fotografie se ukázala jako prostředek kritické reflexe, dekonstrukce městské mytologie a odhalování stávajících prostorových a mocenských vztahů. Normativní fotografické prohlášení bylo zbraní v boji za lepší město. V Polsku se fotografie jako prostředek městské intervence začala rozvíjet v posledních 25 letech s dozráváním občanské společnosti. Mezi hlavní představitele tohoto trendu patří Konrad Pustoła, Wojciech Wilczyk, Michał Szlaga, Filip Springer, Cecylia Malik. Cílem práce je vysvětlit povahu tohoto typu intervencí, stejně jako otevřít debatu o jejich efektivitě.

Maciej Iwaniszewski: FOTOGRAFIE JAKO NÁSTROJ INTERVENCE DO MĚSTSKÉHO PROSTORU V POLSKU PO ROCE 2000 (PDF soubor)