Práce

Marcin Kaczor : SUBKULTURY V POLSKÉ FOTOGRAFII PO ROCE 2000

Autor: Marcin Kaczor
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2021

Cílem této bakalářské práce je přiblížit fenomén subkultur v polské fotografii po roce 2000. Téma subkultur v polské fotografii nebylo doposud podrobně zpracováno. To je jak po sociologické tak po vizuální stránce zajímavé téma. Budu analyzovat nejdůležitější práce polských fotografů po roce 2000, které se týkaly tohoto tématu