Práce

Jiří Kocian : DANIELA MRÁZKOVÁ Kurátorská činnost s akcentem na fotografii ze Sovětského svazu

Autor: Jiří Kocian
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo:
Rok: 2021

Práce se zaměřuje na tu část kurátorské činnosti, kterou věnovala Daniela Mrázková sovětské fotografii. Zejména tuto činnost provázejí ukázky fotografií z katalogů, publikací, recenzí a jiných dobových materiálů. Nedílnou součástí jsou rozhovory s Danielou Mrázkovou, Vladimírem Birgusem a Líbou Taylor. Práce mapuje i ostatní neméně důležité tematické bloky v kurátorské kariéře Daniely Mrázkové, které ukazují široký záběr kurátorky. V závěru práce je chronologický přehled kurátorské činnosti Daniely Mrázkové a obrazový příběh jejího vývoje.

Jiří Kocian: DANIELA MRÁZKOVÁ Kurátorská činnost s akcentem na fotografii ze Sovětského svazu (PDF soubor)