Práce

Barbora Kudelová : Handicap ve fotografii

Autor: Barbora Kudelová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo:
Rok: 2021

Cílem práce je popsat historii zobrazování osob se zdravotním postižením a vnímání jejich role ve společnosti skrze fotografie. Na začátku práce se věnuji obecně historickému pohledu na zdravotně postižené. Pokračuji rozborem vnímání fotografií přes definici termínů postižení. Ve druhé polovině práce uvádím příklady osob se zdravotním postižením do konce 20. století. Na tuto část navazují vybrané fotografické projekty ve 21.století. Celou práci provází myšlenka zlepšení vztahů mezi těmito dvěma skupinami a odstranění komunikačních bariér.