Práce

Agnieszka Sejud : ANETA GRZESZYKOWSKA

Autor: Agnieszka Sejud
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2021

Tato bakalářská práce přibližuje život a tvorbu Anety Grzeszykowské, jedné z nejdůležitějších současných polských umělkyň. Představuje nástin klíčových okamžiků v uměleckém životě intermediální umělkyně, počínaje její společnou prací s Janem Smagou, přes první samostatné fotografické práce a filmové projekty, až po sochařské objekty. Umělkyně se zabývá rolí fotografie jako prostředku, který slouží k záznamu a tvorbě identity člověka, zejména na vlastním příkladu. V této práci analyzujeme uměleckou činnost Grzeszykowské, která prostřednictvím svých individuálních zkušeností vypráví univerzální příběhy o reprezentaci těla, lásky a smrti.

Agnieszka Sejud: ANETA GRZESZYKOWSKA (PDF soubor)