Práce

Nicola Soukupová : Fotografie v české hudební propagaci od 90. let 20. století po současnost

Autor: Nicola Soukupová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Ondřej Durczak
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo:
Rok: 2021

Fotografie jako prostředek hudební propagace, kde se v ideálním případě rozvíjí symbióza hudební ideje a fotografie a v těch méně šťastných případech vznikají stereotypní znázornění žánrových klišé. Cílem této teoretické bakalářské práce je prozkoumat přístupy a vývoj fotografické tvorby v české hudební propagaci posledních tří dekád. Práce se věnuje souvislostem využívaného fotografického jazyka, užitých prvků a motivů v rámci jednotlivých hudebních žánrů a popisuje vývoj fotografie v české hudební propagaci na konkrétních příkladech přebalů hudebních LP a CD a titulních stran vybraných hudebních časopisů.

Nicola Soukupová: Fotografie v české hudební propagaci od 90. let 20. století po současnost (PDF soubor)