Práce

David Doroš : Camera obscura v súčasnej fotografii

Autor: David Doroš
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo:
Rok: 2021

V tejto diplomovej práci zhrniem vývoj camery obscury od prvej zmienky až po vznik fotografie a fotoaparátu, vysvetlím princíp camery obscury, aj to ako jednoducho sa dá camera obscura vyrobiť v domácich podmienkach. Na skupine fotografov pracujúcich s touto technikou v súčasnosti, demonštrujem klady aj zápory camery obscury a poukážem na rozdiely oproti bežnej “rýchlej” fotografií. Nesnažím sa o ucelený encyklopedický prehľad všetkých mne známych autorov, ktorí dnes s technikou camery obscury pracujú. Zámerom je na vhodne vybranej vzorke ukázať rôzne prístupy a zdôrazniť jednotlivé možnosti, či vlastnosti camery obscury. Cieľom je zhodnotiť, či camera obscura dokáže pri vhodnom prístupe, či uchopení ponúknuť ešte aj dnes zaujímavý, prospešný a inak nezrealizovateľný výsledok, alebo je vhodné si cameru obscuru vyskúšať len ako určitý vývojovy stupeň fotografie, no dať voľný priebeh technologickému pokroku.

David Doroš: Camera obscura v súčasnej fotografii (PDF soubor)