Práce

Kateřina Sýsová : Čeští profesionální fotografové na Instagramu

Autor: Kateřina Sýsová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo:
Rok: 2021

Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, jak čeští profesionální fotografové využívají Instagram. Tuto otázku si klade na pozadí nedávné postdigitální fotografické revoluce, která je v práci také podrobněji popsána. Prví kapitoly se tak zaměřují na technologické a sociální prostředí, změny ve společnosti po nástupu digitálních technologií a společensko-filosofické teorie, které se k této problematice vážou. Druhá část se věnuje samotnému výzkumu a představuje výsledky hloubkových rozhovorů, které byly s fotografy vytvořeny. Celkem tato část práce podrobně představí šest autorů, kteří slouží jako zástupné příklady toho, jak lze Instagram využívat. Kritérium pro výběr tvůrců bylo jejich intenzivní a dlouhodobé využívání sítě Instagram a také to, že každý pochází z jiného fotografického odvětví. Pod jednotlivými kapitolami se představí Alžběta Jungrová využívající Instagram jako portfolio, Filip Kartous propojující se s prostředím módy, David Gaberle s funkčním výdělečným konceptem vybudovaným skrze síť, Martin Faltejsek jako mikroinfluencer, Milan Jaroš jako zástupce instagramujícího fotožurnalisty a umělkyně Ezra Šimek využívající Instagram ve své tvorbě. Tito autoři tak v šesti kapitolách představí, že lze Instagram využívat jako místo pro – portfolio, spolupráci, výdělečný koncept, žurnalismus, mikroinfluencing nebo umění. Závěrečná kapitola tyto poznatky shrne a porovná jednotlivé přístupy autorů

Kateřina Sýsová: Čeští profesionální fotografové na Instagramu (PDF soubor)