Práce

Zbigniew Kordys : Dokumentární fotografie jako elegie a psychoterapie

Autor: Zbigniew Kordys
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Michal Szalast
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2021

Práce se týká fotografických projektů, které využívají fotografii jako nástroj vypořádání se se ztrátou, smutkem a odchodem a procesu opuštění smutku pomocí fotografie, o její terapeutické roli, o procházení procesem smíření se s odchodem prostřednictvím tvorby. Práce se soustředí na kritické srovnání projektů tří polských fotografů, jejichž práce ještě nebyly navzájem kriticky porovnávány. Tři zmíněné projekty se formálně liší vším, naprosto odlišné jsou také nástroje, které umělci použili – od syrové dokumentace Michała Adamského, přes pokus o vyvolání/rekonstrukci hlavní postavy pomocí práce na soukromých archivech Rafała Siderského, po kreativní projekt Karoliny Jonderko. Ovšem i přes formální rozdíly všechny projekty spojuje jak autoterapeutické vlákno spojené s odchodem rodiče, tak obrovská upřímnost a autentičnost této tvorby. V práci budou podrobně popsány následující projekty: Nie mogę przebrnąć przez chaos (Nemohu proniknout přes chaos) Michała Adamského, Wyjedź zostań (Odejít Zůstat) Rafała Siderského a Autoportret z matką (Autoportrét s matkou) Karoliny Jonderko v širším kontextu dokumentární fotografie

Zbigniew Kordys: Dokumentární fotografie jako elegie a psychoterapie (PDF soubor)