Práce

Lucie Podhorná : Handicapovaní v české fotografii po roce 2000

Autor: Lucie Podhorná
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2021

Předmětem této bakalářské práce je zpracování tématu handicapovaných osob v české fotografii po roce 2000. Rozhodla jsem se popsat fotografické přístupy současných českých autorů, kteří se zmíněným tématem dlouhodobě zabývají nebo zabývali. Cílem mé práce je přimět k zamyšlení nad hodnotami člověka jako takového.

Lucie Podhorná: Handicapovaní v české fotografii po roce 2000 (PDF soubor)