Práce

Maciej Iwaniszewski : Typologie hrázděných domů vToruni

Autor: Maciej Iwaniszewski
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo:
Rok: 2021

Fotografie dokumentují hrázděné domy které jsou typickým dědictvím v krajině Toruňa, města v severním Polsku, které bylo na konci 19. století pevností na okraji Německé říše. Určené jako dočasné byty, které byly rychle postavené a ještě rychleji zbourané v případě vojenského konfliktu. Dřevostavby měly splňovat přísná pravidla městského rozvoje ozbrojeného města. V dnešní době mnoho z těchto domů stále tvoří jednou s nejvyšší koncentrací budov postavených z cihel a dřeva na světě a také definují vizuální charakter města.