Práce

Dorota Holubová : FOTONOVINY PHOTONEWS

Autor: Dorota Holubová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo:
Rok: 2021

Teoretická bakalárska práca mapuje vznik a vydávanie slovenského fotografického magazínu Fotonoviny. Podrobne sa venuje analýze prvých 50 čísiel od roku 2007 až po rok 2020. Mapuje konkrétne rubriky, prispievateľov a ich príspevky. Súčasťou práce sú reprodukcie zverejnených článkov, fotografií, rozhovorov, recenzií a obálok.

Dorota Holubová: FOTONOVINY PHOTONEWS (PDF soubor)