Práce

Marcin Kaczor : Black

Autor: Marcin Kaczor
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo:
Rok: 2021

Koncepční projekt o subkultuře black metal. Snažím se vizualizovat tuto mizející skupinu a používám různé typy fotografií - od dokumentární po fikční. Anotace anglicky: Conceptual project about black metal subculture. I try to visualize this vanishing group and I use different types of photographs - from documentary to fictional.