Práce

Karolína Zítková : Nápomocné ruce

Autor: Karolína Zítková
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Soubor fotografií vznikl v centrech pomoci, které se aktivně podílejí při řešení ukrajinské uprchlické krize v Česku - v Kladně, v Berouně a pražském Domě národnostních menšin. Dne 24. února 2022 ruský prezident Vladimir Putin vyslal svou armádu na Ukrajinu. Tento čin nazval “mírovou misí”. Fotografie zaměřené na lidskost zachycují soucitnou rovnováhu mezi dáváním a braním. Na snímcích můžeme vidět podrobněji dávající lidské ruce, které balily dary do krabic, rozdělovaly potraviny, nepřímo také připravily pomocné prostory, nanosily hračky pro děti, ložní, pokrývky a další potřeby humanitární pomoci. Beroucí ruce si naopak přidržují potřebné oblečení nebo znavené ruce podpírají hlavu spícího chlapce. Část fotografií vznikla díky spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni v roce 2022.