Práce

Tomasz Kawecki : Biodegradable Space

Autor: Tomasz Kawecki
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Prostor je nasycen našimi fantasmaty. Filtrujeme je vlastníma očima, a tak je sami vytváříme. Mohou být znepokojivá a plná nebezpečí, nebo naopak Sluncem zalitá a éterická. V lidové tradici Slovanů dávali lidé svým domům antropomorfní rysy, tj. dům-tělo. Dům podle nich žil vlastním životem - cítil se jako člověk a aktivně se účastnil rodinného života. Hranice vymezující polohu opuštěných míst se rozpýnají směrem ven. Jsou to přízraky dřívějších míst, mlhavá záře, v níž se člověk slepě pohybuje. Jsou to nepřítomná místa, zbavená sebe sama. Příroda nakonec taková místa pohltí. Vedlejším efektem moderního, neustále se rozvíjejícího urbanismu je vznik stále více opuštěných oblastí. Zahájí se tak proces sekundárního zarůstání, který Gilles Clement nazývá Třetí krajina. Tyto oblasti se stávají matricí globální krajiny budoucnosti, kdy již nebudou existovat primární rostlinná společenstva, ale pouze sekundární, definovaná jako "čtvrtá příroda". Společným jmenovatelem vybraných prostor jsou jejich tragédie. Jsou to památníky umlčených a od měst a zbytku společnosti izolovaných dějin. Na vesnicích se vše odehrává za zavřenými dveřmi. Tomu napomáhá poloha venkovských aglomerací - domy jsou od sebe vzdálené a roztroušené po polích a lesích. V takových podmínkách je mnohem snazší skrývat násilí a krutost.