Práce

Ing. David Budský : Světelné signály

Autor: David Budský
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Štěpánka Bieleszová
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Předkládaný soubor sestává z fotografií městské krajiny s dominujícími světelnými prvky. Ty, spolu s osvětlenou scénou, dávají vzniknout jakýmsi nezamýšleným světelným instalacím, z nichž vystupují základní geometrické tvary jako čtverec, obdélník, kruh, přímá linie nebo kříž. Tato světelná geometrie je také propojujícím prvkem mezi jednotlivými snímky souboru a tak i kódem k rozklíčování přijímaných „světelných signálů“. Výrazně výtvarně laděný soubor, představující jeden z možných pohledů do krajiny města v čase předjaří.