Práce

Mgr. Lukáš Procházka : Nejasné hranice reality

Autor: Lukáš Procházka
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

„Tak mám dvě. To mám jako jednu vyhodit? To by bylo hrozné plýtvání. Do skříně se mi nevejde, tam jí dát nemůžu. Tak jí tam prostě nechám. I když to nedává žádný smysl. Fotografický projekt „Nejasné hranice reality“ se snaží zkoumat křehkost hranic skutečného světa, reality a učinit krok za ně. Extrémně jednoduchými manipulacemi reality vznikají nenápadné „surreality“, které zjevně popírají logiku a jdou proti smyslu jednotlivých předmětů. Vytvářením takovýchto absurdit v běžné realitě a jejich zachycováním pro diváka, by tento měl být naváděn k pochybnostem o realitě samotné, o jejích hranicích a o divákově místě v ní. Definice, hranice, logika, to vše jsou konstrukty lidské mysli, nikoliv reality samotné, která jednoduše je. A stejně tak snadno, jako tyto hranice vytváříme, tak je můžeme i překročit.