Práce

Jakub Hayne : Everywhere at the End of Time

Autor: Jakub Hayne
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Everywhere At The End Of Time Jakub Hayne Everywhere At The End Of Time je výstavní soubor inspirovaný stejnojmenným hudebním albem od britského interpreta The Caretaker. V šesti a půl hodinách je v tomto albu popsán postup Alzheimerovy choroby. Zprvu jasná a zřetelná hudba se během alba začne měnit, ztrácet rytmus a ucelenost. Postupně se vytratí veškerý tradiční charakter hudby a vzniká abstraktní směs tónů, která zachycuje snahu mozku si v terminálních fázích choroby ucelit vzpomínky a povědomí o sobě sama. Právě touto terminální fází se zabývá můj výstavní soubor, kde pomocí neuronových sítí jsem vytvořil fotografie, které jsou syntézou mých autoportrétů s fotografiemi, které jsem pořídil v místě, kde jsem vyrůstal. Cílem tohoto projektu bylo vizuálně zachytit tuto zkušenost hledání sebe sama, kdo jsem a odkud pocházím a abstraktně tento pocit vyjádřit. Výsledkem je soubor snových krajin, organických prvků a objektů, které připomínají lidi a zvířata.