Práce

Eva Bystrianská : Fotografie ze souboru Hledání Velké nádhery

Autor: Eva Bystrianská
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Soubor začal vznikat spontánně kolem roku 2017. Jedná se, až na výjimky, o fotografie z mého nejblížšího okolí – z jihlavského sídliště, na kterém bydlím, z jiných blízkých sídlišť, předměstí a městu přilehlé krajiny. Sídliště vnímám od dětství jako místo kondenzovaného života – na relativně malé ploše se proplétá množství životních příběhů. Ponorné řeky viditelné jen z malé části, tajemné. Většina snímků ze souboru je čistým dokumentárním výřezem z reality. Ale co je to vlastně ta realita?