Práce

Ondřej Čechvala : Kráčam nocou

Autor: Ondřej Čechvala
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Táto séria je vizuálnym denníkom rozpadu mojej rodiny a domova. V extrémne rýchlom slede som stratil najbližších ľudí a nakoniec aj svoj fyzický domov. Fotky pomenúvajú bolesť, pochybnosti a strach, ktoré ma obklopovali. Pomocou rôznych alegórií a metafor, prevzatých často z existencialistickej filozofie, zobrazujem spôsob, akým moja túžba po poriadku a zakotvení narazila na svet indiferencie a chaosu. Fotografie sú zároveň denníkom mojej premeny. Po rozpade domova som začal intenzívne cestovať a žiť polonomádskym životom. Domov som objavil na ceste. Chôdza, hory, oceán, stretnutia s ľuďmi, to všetko mi pomáha pochopiť moju situáciu a pokúsiť o jej premenu na počiatok niečoho nového.