Práce

Anna Tomaka : Nemluv se mnou jako s hluchým.

Autor: Anna Tomaka
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Na celém světě je více než 650 000 uživatelů kochleárních implantátů. Odhaduje se, že v Polsku je implantováno přibližně 10 000 lidí. Příčiny ztráty sluchu se mohou lišit, sluch můžete ztrácet postupně nebo náhle. Když nepomáhají "obyčejná" sluchadla, je sluchový implantát často poslední možností. Pomáhá také lépe slyšet. Protagonisté výstavy mají jedno společné, bez ohledu na věk a příčiny ztráty sluchu, - všichni se rozhodli, že nechtějí žít ve světě ticha. Stále se snaží fungovat bez tohoto přirozeného sluchu, který je nyní nahrazován elektronickými zařízeními. Projekt byl realizován po dobu přibližně 5 měsíců (v zimním období), v době největšího lockdownu v důsledku pandemie. Cílem projektu byly rozhovory a individuální setkání s protagonisty a také série portrétních fotografií pořízených v místě jejich bydliště za přirozeného světla. Své protagonisty jsem navštívila ve Varšavě, Lublinu, Pruszkowě, Brwinově a Ostrołęce. Anna Tomaka