Práce

Wojciech Klimala : Autoportréty (ID)

Autor: Wojciech Klimala
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Autoportréty (ID) Cyklus autoportrétů odkazuje k té nejzákladnější úrovni lidského prožitku – ke složce lidské mysli založenéna touze nazývané (id). Autor, jež je sám objektem, tuto primární tendenci následuje. Ta ho vede k intuitivnímu zachycení jeho vlastních duševních stavů. Svá díla neanalyzuje. Nesnaží se pojmenovávat konkrétní vizuální zobrazení, ani je nekonfrontovat s jakýmikoliv představami objevujícími se v průběhu tvorby v jeho mysli. Stále zůstává ve sféře tužeb. Proces tvorby sám o sobě není bezvýznamný. Být objektem tvoření a zároveň tvůrcem sám je jádrem procesu. Fotografická technika: velký formát 8x10’’, černobílý negativ