Práce

Anna Nerušilová : Scoliosis

Autor: Anna Nerušilová
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Dita Pepe
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Trpím skoliózou, když mi bylo 13 podstoupila jsem operaci páteře. Ve fotografickém projektu SCOLIOSIS vytvářím pomocí inscenovaných snímků osobní zpověď o svém příběhu. Retrospektivně se vracím do tohoto období mého života, které jsem dlouhou dobu spíše skrývala. Nemoc mě neovlivnila jen fyzicky, ale hlavně i psychicky. Projekt vnímám jako určitou arteterapii a vytvářím ho s cílem, že mi pomůže toto téma přijmout a naučit se o něm otevřeně mluvit. Scoliosis – skolióza - skoliotická deformita - představuje závažné postižení páteře, které komplexně ovlivňuje nejen pohybový aparát, ale sekundárně také kardiopulmonální systém. Komplexní vyšetření zahrnuje klinické vyšetření a zobrazovací metody, především rtg snímek dlouhého formátu s určením tíže deformity měřené ve stupních dle Cobba. Skoliózy do 40 stupňů léčíme konzervativně (rehabilitace, korzet), u těžších křivek nad 40 stupňů indikujeme operační řešení. Operace zahrnuje korekci deformity instrumentací a obložení operovaného úseku páteře kostními štěpy. doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D - Diagnostika a terapie skolióz