Práce

Klára Krátká : Důvěrnost

Autor: Klára Krátká
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Emoce jsou naší nedílnou součástí a nelze se jim vyhnout. Často je nechceme a potlačujeme. Ztrácíme tak ale kus sebe samotných. Když jim budeme naslouchat, prozradí nám mnoho důvěrných tajemství. Jak vnímáme strach, co v nás způsobuje smutek, jak se nás zmocňuje vztek či jak hluboká je beznaděj. Každá emoce zaujímá jinou polohu v našem těle i mimo něj. Navázáním až intimního vztahu a otevřením se sobě samému nám pomůže růst a dovolit si sdílet emoce nejen se sebou, ale i s okolím, aniž bychom jej tím zraňovali.