Práce

Renáta Süssová : Do ráje se nejezdí v kočáře

Autor: Renáta Süssová
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Život rodiny, která mně otevřela dveře do svého soukromí, není jednoduchý a mnozí z nás si jej nedovedou vůbec představit. Tíživá sociální situace spojená se ztrátou bydlení je dovedla až do azylového Domova pro matky s dětmi. Zde se snaží překlenout krizovou životní situaci ohrožující fungování celé rodiny. Domov jim poskytuje potřebnou pomoc a vstřícné jednání. Postupně poznávají spolubydlící matky a jejich děti, zvykají si na společnou domácnost, účastní se nejrůznějších aktivit, děti chodí do školy a nachází nové přátele. Nastává důležitá etapa jejich života a snaha o osamostatnění nebo začlenění do běžné společnosti. Cesta obrácení však vyžaduje naší spoluúčast, protože „do ráje se nejezdí v kočáře“ (= aforismus kapucínského bratra sv. Kryšpína z Viterba).