Práce

Andrea Krymláková : Sídlištní muchláž

Autor: Andrea Krymláková
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Tento soubor koláží je volně inspirovaný Slovníkem metod Jiřího Koláře. Mým cílem bylo přetvořit sterilní realitu socialistických sídlišť a uchopit svůj nový dekomponovaný svět.