Práce

Pavel Křeček : Otisk času

Autor: Pavel Křeček
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Peter Korček
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

V dubnu roku 1970 se na úřadě vlády v Praze, podepsal dokument o vystěhování obyvatel tří vesnic zasažených výstavbou jaderné elektrárny. Jednalo se o Skryje, Heřmanice a Lipňany. Po vesnicích zbyly jen kapličky. Tehdejší režim si dal práci s tím, aby zůstala minimální památka na tyto tři obce. Výstavba elektrárny započala v roce 1978 a zprovoznění prvního bloku proběhlo v roce 1985. Náklady na výstavbu 25 mld Kčs Celkový současný výkon 2040 MW Aktuální roční výroba 14 TWh Pokrytí 20% spotřeby elektřiny v ČR Souborem fotografií se snažím aspoň trochu připomenout dění kolem této události a navodit vzpomínky na již neexistující stavby domů a života v nich.