Práce

Michał Kwapień : The Loop

Autor: Michał Kwapień
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Peter Korček
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Architektura je jedním z projevů neustále probíhajícího civilizačního rozvoje. Nejen ta významná, ale velmi často dočasná, vznikající jako reakce na náhle se objevující potřeby. Architektura, která nepřemýšlí o širších souvislostech, ale plní svůj úkol bez nutnos???? propojení s prostředím a nejeví zájem o to, co se bude dít, až ustoupí naléhavá potřeba, která ji vytvořila. Dokonce i architektura, jejíž tvůrci se nesnažili dávat žádné neu????litární významy či este????cké hodnoty, paradoxně se nevyhne metafoře. Soubor prezentuje prvky takové architektury dokumentárním realis????ckým způsobem. Jediným použitým postupem je rámování, vyříznu???? fragmentu reality, v důsledku čeho se zobrazené objekty stávají neskutečné. Díky tomu divák nevnímá soubor jako výhradně dokumentární záznam, ale spíše jako osobní výpověď autora projektu, jako komentář k současnos???? a metaforu naší doby. Titul 'The Loop' si klade za cíl naznačit divákovi, že svět, který ho obklopuje, se skládá z útržků od sebe oddělených, ale přesto si navzájem podobných, fotografických hádanek, vizuálních fragmentů, které se opakují v nových, překvapivých konfiguracích.