Práce

Alena Plánková : Autoportrét v dějinách fotografie

Autor: Alena Plánková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: David Boukal
Oponent: Lucia Lendelová
Inventární číslo: Bc - 255/05
Rok: