Práce

Katarina Pleskot Kollárová : Mnoho mužů vede život v tichém zoufalství

Autor: Katarina Pleskot Kollárová
Výstavní soubor za 4. ročník
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Mnoho mužů vede život v tichém zoufalství (citát: Henry D. Thoreau) Co je to být mužem v dnešní společnosti a jak tuto roli naplnit? Ženské emancipační (či přesněji sebe - uvědomovací) hnutí probíhá už pár desítek let. Model mužství ve své dřívější patriarchálně nadřazené formě se v naší společnosti stává neudržitelný a hlavně nefunkční. Staré vzorce ženství i mužství přestávají odpovídat změněné realitě, vnímání postavení a role mužů a žen, nové ale zatím v podstatě neexistují. To přináší pocity zmatku, nejistoty, úzkosti, pochyb - o vlatním životě, o tom, jak žít, co to znamená být mužem. Všechno je nyní relativní a my sami to dále relativizujeme: vše je možné a stejně tak nejasné. Archetypy a dávné vzory jsou základními formami a inspirací, ale jejich rysy, jejich aktuální a živou konkrétní podobu jim dává v každé době každý jednotlivý člověk, který k tomu najde odvahu.