Práce

Alžběta Drcmánková : Bez názvu

Autor: Alžběta Drcmánková
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Za jedny z nejzásadnějších vzpomínek na své dětství považuji čas strávený na táboře Ymca. Magické místo v údolí uprostřed lesů, na kterém se zastavil čas. Od svých 9 let jsem zde trávila každé prázdniny, pamatuji si na pocity klidu a radosti, které jsem cítila. Na Ymcu jsem se vracela vždy ráda. Letos byla ale má návštěva jiná. Vrátila jsem se v průběhu roku pracovat na projektu, který se týká 2. světové války ve vesnici, kde jsem se narodila a nedaleko které se kemp nachází. Uvědomila jsem si, jak moc je můj pohled na místo odlišný od vzpomínek těch, kteří se v táboře a jeho okolí skrývali před válkou. Pamětníků stále ubývá, ale les v bezprostřední blízkosti místa si následky války stále pamatuje. Stejně tak, jako si já pamatuji bezstarostné chvíle v jeho okolí. Moje vzpomínky z tohoto místa nikdo nesmaže, a proto je v souboru spojuji s tím, jak se zde cítím po seznámení s jeho historií.