Práce

Mgr. Artur Ostafin : Hranice

Autor: Artur Ostafin
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2022

Hranice Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února 2022. Během několika hodin se na polských hranicích objevily desítky tisíc migrantů prchajících před válkou. Odhaduje se, že do dubna 2022 překročilo hranici mezi Ukrajinou a jejími sousedy více než 5 milionů lidí. Více než 3 miliony z nich přešly do Polska. Většinou se jednalo o ženy a děti. Na hranici v Zosinu jsem přišel 28. února 2022 jako dobrovolník. Strávil jsem tam více než měsíc a v době, kdy píšu tyto řádky, vím, že se tam ještě vrátím. Vrátím se, protože byla překročena určitá hranice, a tím nemyslím demarkační linii mezi dvěma zeměmi, ale hranici empatie, bezpečí a lidskosti. Práce, které vám předkládám, jsou popisem mého pobytu na hranici v Zosinu. Artur Ostafin