Práce

Robert Kalamar : Exploring by intellect

Autor: Robert Kalamar
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2022

Dnešní moderní doba nás vybízí k poznávání vnějšího světa výhradně pomocí intelektu a trochu se opomíjí síla intuice. Ukazuje se ale, že některá intuitivní rozhodnutí jsou rychlá a správná. K zobrazení tohoto tématu jsem přistoupil konceptuálně a soubor rozdělil na dvě části: Barevnou – lidské tělo, které odkazuje na různé životní fáze související s poznáním včetně uvědomění si vlastních omezení a touhou je překonat. Černobílou – čistě technická fotografie odkazuje na některé důležité objevy nebo fyzikální jevy, které byly objeveny výhradně za pomoci intelektu a dnes jsou považovány za samozřejmost. Nechť jsou tedy obě části v jakémsi vnitřním rozporu, přičemž některé obrazy odkazují na tezi, že od určitého stupně složitosti není lidská mysl schopna pojmout věci komplexně, a proto je rozděluje na diskrétní části, nad kterými pak provádí syntézu. Pro tuto veřejnou prezentaci jsou na ústřední fotografii na přání modelky rozostřeny její intimní partie