Práce

Pawel Starzec : Nerozhodný moment. Moderní narativní postupy v dokumentární fotografii.

Autor: Pawel Starzec
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo:
Rok: 2022

Práce analyzuje možnosti moderního dokumentárního vizuálního vyprávění na základě toho, jak by bylo možné skloubit současnou dokumentární fotografii a vizuální sociologii na rozdíl od zavedené teorie „rozhodujícího okamžiku“ či „punktu“. Rozsáhlé možnosti výstavby narativního příběhu jsou analyzovány na základě historie fotografie a společenských věd, se sérií případových studií o současné fotografii z Polska a/nebo východní Evropy, které slouží jako studie toho, jak moderní dokument fotografie využívá abstraktní formy fotografie jako přímý výsledek myšlenek, jako je New Topographics nebo hnutí Deadpan. Závěrem této práce je také návrh syntézy vypravěčských tendencí v polském současném dokumentu, protože žádná taková studie či shrnutí od roku 2012 nebylo provedeno.

Pawel Starzec: Nerozhodný moment. Moderní narativní postupy v dokumentární fotografii. (PDF soubor)