Práce

Hubert Worobiej : Obraz Československa v období Pražského jara v polském tisku - The image of Czechoslovakia during the Prague Spring period in Polish publications

Autor: Hubert Worobiej
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Arkadiusz Gola
Inventární číslo:
Rok: 2022

V této práci jsem se snažil provést analýzu shromážděné fotografické dokumentace událostí souvisejících s Pražským jarem, která byla průběžně publikována v denním tisku (Trybuna Ludu), ale také dokumentaci, která byla vytvořena v rámci pracovních úkolů tehdejších fotografů, ale své publikace se pravděpodobně nedočkala. Představuji vám také snímky vytvořené na objednávku veřejných institucí, ale určené výlučně pro pracovní nebo vzdělávací účely (s dodatkem „tajné“). Své místo v práci našly i snímky vytvořené na památku pro soukromé účely.

Hubert Worobiej: Obraz Československa v období Pražského jara v polském tisku - The image of Czechoslovakia during the Prague Spring period in Polish publications (PDF soubor)