Práce

Irina Vaag : Úporná země - Demanding Country

Autor: Irina Vaag
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Arkadiusz Gola
Inventární číslo:
Rok: 2022

Rok jsem žila v Izraeli. Můj relativně bezstarostný život v Tel Avivu probíhal na bezprostředně viditelném pozadí napětí, které prostupuje širší společnost. Ve svých fotografiích pořízených během několika let se snažím reflektovat politické a sociální požadavky, které Izrael - ať už přímo či nepřímo - klade na velmi rozdílné lidi, kteří tam žijí, a se kterými jsem se nedokázala plně vyrovnat.