Práce

Irena Armutidisová : Osobnost a dílo K. O. Hrubého

Autor: Irena Armutidisová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Miroslav Myška
Oponent: Miloslav Stibor
Inventární číslo: Bc - 26/94
Rok: