Práce

Jana Habalová : Martin Wágner

Autor: Jana Habalová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2023

Ve své diplomové práci se zaměřuji na fotografickou tvorbu a život 42letého fotografa a cestovatele Martina Wágnera. Životopisné údaje jsem rozčlenila na dvě období: od jeho fotografických začátků do roku 2002, další období pak zahrnuje jeho aktivity a činnost až do současnosti. Dále se detailně věnuji jeho fotografické i kurátorské tvorbě. Pro ucelenost doplňuji práci o dvě kapitoly z dějin fotografie – souvislosti se sovětskou a ruskou fotografií v 80.–90. letech 20. století a porovnání s českými fotografy zachycujícími bývalý Sovětský svaz. Kromě informací získaných během rozhovorů s fotografem, jsem oslovila i některé jeho přátele a blízké a zařadila jejich odpovědi do své práce.

Jana Habalová: Martin Wágner (PDF soubor)